אודות המשרד

מרחבים אדריכלות נוף מציעים שירותי אדריכלות ותכנון נוף ופיתוח במרחב העירוני, בתשתיות אזרחיות ובשטחים פתוחים, למגוון רחב של חברות וארגונים ציבוריים וגורמים ממשלתיים, רשויות מקומיות וחברות כלכליות, עמותות סביבתיות, יזמים, אדריכלים ולקוחות פרטיים. אנו מתמחים בתכנון בכל קנה מידה לכל הייעודים והשימושים בשטחים פתוחים, בהובלת תכנון המשלב את כל מקצועות הבינוי, בשימור ושיקום משאבי סביבה וטבע וכן בעבודה עם המעטפת החברתית/תרבותית כולל שיתוף ציבור ומערכות חינוך. מרחבים אדריכלות נוף הוקם ב-2009. ומעסיק כיום צוות של מתכנני נוף, ניהול ושירות לקוחות.