רח' הכישור 1 ת.ד 8983
תל אביב – יפו
טל: 03-5505667
פקס: 03-5505661
office@openspaces.co.il

שם
תפקיד
דוא"ל
זיו כהן
אד' נוף - שותף
אפרת שחר בטיט
אד' נוף - שותפה
קובי חי
ניהול משרד וקשרי לקוחות
שלומי ארוך
ניהול משרד ותכנון נוף
גיל ברנשטיין
אדריכל
גלעד שקד
מתכנן נוף בכיר
ספיר ציון
אדריכלית נוף
שלמה מישרים
מתכנן נוף
אליאל זריהן
מתכנן נוף
הילה יגור – ברדיצבסקי
מתכננת נוף