מתחמי מגורים – תכנון פיתוח לשכונות ומתחמי מגורים בבנייה רווייה. הפנמת הנחיות התכנון והתכניות השונות החלות על השטח, תיאום בין הרשויות ללקוח, תכנון שטחי גינון, אזורי חלחול,שבילים ורחבות, תכנון גבהים וניקוזים. הטמעת כל צרכי הבינוי והתשתיות בשטח הפיתוח כגון, ביוב, מים, חשמל, אשפה, וחניונים. מרבית הפרויקטים עומדים בתקן הירוק 5281.