שטחים פתוחים – שטחים פתוחים כוללים ייעודי קרקע מגוונים כשמורות טבע ויערות, צירי נחלים וניקוז, שטחי נופש ופנאי וצירי טיול. התכנון כולל ניתוח מרחבי להשפעת התכנית על הסביבה והנוף, סקרי שטח והגדרת איכויות נופיות, מיפוי מפגעים והזדמנויות, ניהול שיתוף ציבור ותיאום מול הגורמים הרבים בעלי העניין במרחב.