תכנון בעיר – תכנון פארקים וגנים ציבוריים, רחובות וכיכרות תנועה, רחבות עירוניות ורחבות מבני ציבור, טיילות ושבילי הליכה להולכי רגל ורוכבי אופניים. בכל פרויקט נבחנים ההקשרים העירוניים, שימושי הקרקע הסמוכים לו והתכניות העירוניות השונות החלות על אזור התכנון. בפרויקטים מוטמעים היבטים ירוקים כגון חסכון במים, חלחול מי נגר, שימוש בצמחייה מקומית, חומרים טבעיים ו/או ממוחזרים והצללה ליצירת מיקרו אקלים. העבודה מתנהלת מול אגף הנדסה והמחלקות האחראיות על תכנון ופיתוח פני העיר.