תשתיות – כבישים, מסילות ברזל, מאגרי מים,קווי מים, ביוב, חשמל וגז, כולם נדרשים למתכנן נוף החל משלב התכנון המתארי, הכנת תסקירי סביבה ובחינת חלופות ועד לתכנון המפורט שכולל תכניות נופיות, תכניות לשיקום נופי תכניות גינון ונטיעות והנחיות שימור ופיתוח.