אולם ספורט נופי-ים

לקוח: עזרה וביצרון

פיתוח נופי סביב מבנה מרכז ספורט נופי ים בתל אביב.

בפרויקט זה יצרנו רחבת כניסה בחזית הצפונית המאפשרת צפייה אל תוך המבנה ומעבר לו אל הים.
המעטפת הנופית למבנה, מחזקת את אדריכלות הביניין של בודק אדריכלים ומתווכת ומקשרת בין הביניין לסביבתו.
כחלת מהפתרונות הנופיים ניתן מענה לצרכי נגישות ובטיחות תוך המנעות ככל האפשר ממעקות וקירות תמך גבוהים.