בית צעירות מזרחי

לקוח: עריית תל אביב יפו

פרויקט שימור מתחם בית צעירות מזרחי ההיסטורי,
הנגשת רחבה עירונית לבעליי מוגבלויות ויצירת מתחם התכנסות, הרחבה נמוכה ממפלס הרחוב.

מיקום:רחוב דב הוז-תל אביב