דרכי גישה לשכונת נופים 180-200

לקוח: חכ"ל מודיעין

תכנון נופי של הנגשת שכונת נופים במודיעין

בפרויקט דרכי הגישה למודיעין אנו ניצבים מול האתגרים של הנגשת שכונה חדשה, בניסיון למזער את הנזקים הסביבתיים והנופיים.