חניון יום נחל חווה-מצפה רמון

לקוח: רשות ניקוז ים המלח

חניון יום נחל חווה נבנה בשנת 2016, בתקצוב הקרן לשטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל. שטחו כ15 דונם ועלותו כמילון ש"ח.
מהות הפרויקט הינה שחזור ושימור ערכי הטבע והנוף של אזור הנחל ע"י פעולות לתיחום דרכי רכב בלתי מוסדרות,וצמצום פלישתן אל שטחים ערכיים, הגדלת הנצפות של השטח מהרחוב העירוני, ושיקום נופי סביבתי של השטח במטרה להפכו לחצר קדמית ולא לחצר האחורית של העיר.