כביש 3, צומת סילבר – כפר וורבורג

לקוח: נתיבי ישראל

אורך כולל: 13 ק"מ.
שיקום נופי והרחבת כביש 3, צומת סילבר – כפר וורבורג

כביש 3 הוא כביש רוחב ראשי המתחיל באשקלון במערב, נמשך עד מבוא חורון במזרח ומעבר לו עד לגשר אלנבי בגבול ישראל-ירדן.
האזור הגאוגרפי של המקטע המתוכנן הנו דרום מישור החוף. מבחינה אקלימית האזור הינו קו תפר בין החבל הים תיכוני הממוזג בצפון, צפון הנגב הצחיח בדרום ושיפוליהם המערביים של הרי יהודה במזרח.
הקרקעות באזור בו חולף כביש 3 הן ברובן קרקעות סחף עשירות (אלוביות) שהובאו לאזור על ידי מניפות הנחלים האלה ולכיש. ביניהם מבצבצים שרידים של רכס הכורכר המזרחי המלווה את כל רצועת החוף של ישראל מצפון ועד לאזור זה בו הוא נטמע בטופוגרפיה ובמגוון קרקעות שונות. נוכחות מועטה של קרקעות קלות כחמרה-רנדזינה ניכרת בשולי גבעות הכורכר.
בקטע הנדון בין קריית מלאכי במזרח לצומת כפר סילבר במערב, הכביש חוצה מרחב כפרי-חקלאי במהותו, בתחום המועצות האזוריות באר טוביה ושפיר.
מספר ערוצי ניקוז נחצים על ידי כביש 3 במקטע המתוכנן. ערוצי הנחלים הראשיים הנחצים על ידי הכביש הם נחל גוברין ונחל לכיש.
עקרונות התכנון הנופי
1. מבטים לאורך הכביש

 • שמירה על מבטים פתוחים והשתלבות בנוף החקלאי לאורך הכביש על ידי שימוש בצמחייה עשבונית נמוכה

2. השתלבות הכביש בסביבה

 • חיפוי מדרונות בקרקע מחישוף עליון או אדמה מובאת מותאמת לסוג הקרקע המקומית
 • שימוש בצמחיית בר מקומית לצורך השיקום הנופי
 • שימוש בצמחיית בר מקומית והתאמתה לסוג הקרקע ותא השטח הנופי תוך שחזור בתי גידול אופיניים.
 • ריכוך מופע קירות תמך, קירות אקוסטיים ותעלות בנויות על ישי שימוש בצמחייה.

3. הדגשת אלמנטים במרחב

 • הדגשת ערוצי הנחלים ובתי גידול לחים – שימוש בצמחיית נחלים ונטיעת מקבצי עצים
 • חיזוק אזורי נטיעות קק"ל קיימים על ידי נטיעת עצים.
 • הדגשת כניסות ליישובים – גינון ים תיכוני ייצוגי הכולל שתילת שיחים ונטיעת עצים

4. קיימות

 • שימוש בצמחייה מקומית חסכונית במים וצמצום השימוש במערכות השקייה.
 • שימוש בצמחייה כאלמנט מייצב מפני ארוזיה וגלישת קרקע.
 • ממשק טיפול ב"שיטה כחלחלה".