כביש 4311 – מוקד סיכון

לקוח: נתיבי ישראל

טיפול נופי במקטע כביש שהוגדר כמוקד סיכון

כביש 4311 הוא כביש רוחב קצר יחסית המוביל מאזור התעשייה מעוין שורק שבדרום מערב ראשון לציון, מערבה אל חוף פלמחים. הכביש חולף באגן הניקוז של נחל שורק על אזורי סביבת נחל, שטחי חקלאות ושטחי שמורת טבע/גן לאומי. המקטע הנדון הוגדר כמוקד סיכון בשל הכביש הצר, עקומה אופקית המגבילה את ראות הנוסע, וריבוי דרכים בלתי מוסדרות בקרבת הכביש. הפרוגרמה לשדרוג הכביש כוללת הרחבת הנתיבים הקיימים, מיתון עקומה אופקית, מעקה הפרדה (W) בין שני הנתיבים ומעקה בטיחות משני צידי הכביש, ביטול פניות שמאלה, הקמת שתי כיכרות והסדרת פניה לשמורת טבע חולות פלמחים. ההשלכות הנופיות של העבודה הן הסרת צמחים פולשים, שיקום שולי הכביש, ייצוב קרקע ע"י שימוש בציפוי פולימרי וצמחייה מותאמת לקרקע חולית (בתאום מול רט"ג), גינון כיכרות בצומח אופייני לסביבה.