מחלף קרית המודיעין

לקוח: לקוח: נתיבי ישראל.

שטח תכנית: 263 דונם.
מחלף קרית המודיעין – תכנון ראשוני ובחינת לקוחות.

מחלף קריית המודיעין המתוכנן ממוקם כ 1.5 ק"מ צפונית לישוב עומר בצפון מזרח הנגב, בצמידות לישוב אום בטין השוכן ממזרח למחלף המוצע, ובסמוך לקריית המודיעין המתוכננת ממערב לו.
האזור הגיאוגרפי הינו המפגש של בקעת באר שבע עם בקעת ערד. האזור הרחב והמישורי בכללותו מתרומם בהדרגה ממערב למזרח וכולל באזור הנדון גבעות נמוכות של רכס יתיר המפרידות בין הבקעות הגדולות.
האקלים בבקעת באר שבע-ערד הינו ערבתי צחיח, ממוצע המשקעים משתנה בין 150 מ"מ בשנים השחונות ועד ל-300 מ"מ בשנים ברוכות בגשם.
עקרונות נופיים לבחינת חלופות התכנון
1. השתלבות במורפולוגיה – המחלף מוצע באזור בעל נחיתות טופוגראפית כאשר מצד דרום ומערב השטח גבעי ולכיוון מזרח וצפון השטח נמצא במגמת ירידה אל פשט ההצפה של נחלים רוש וליקית. להגדלת ההשתלבות בטופוגראפיה מוצע שהחלקים הגבוהים של המחלף המוצע יתכנסו לכיוון דרום-מערב וישתלבו בגבעה.
2. השתלבות בנחלים – המחלף המוצע חוסם את נחל ליקית על ידי מספר רמפות וצירי תנועה. הפגיעה משתנה בחלופות השונות על פי מספר החציות בכל חלופה. מומלץ לצמצם את מספר הצירים החוצים את הנחל, להגדיל מעבירי מים ולהעדיף גישור על פני מילוי על מנת לרווח ככל האפשר את התשתיות, ולאפשר מבטים ומעברים להולכי רגל ובע"ח.
3. מיתון מדרונות – בהתאם לחלופה הנבחרת יומלץ באם לתכנן מדרונות מתונים לשיפור ייצוב קרקע והתבססות צומח, או לחילופין לתכנן מדרונות בשיפועים חדים ללא גינון, על מנת להגדיל את האזורים המישוריים שם יש היתכנות גבוהה יותר לגינון מקיים ונטיעת עצים. מומלץ לשאוף למדרונות בשיפוע של 1:4 ולהימנע משיפועים חדים מ 1:3.
4. ייצוב קרקע – במדרונות בהם השיפועים חדים ועשויים להגביר סחף קרקע, מומלץ לייצבם על ידי טרסות נמוכות מאבן לקט בבניה סמי-יבשה.
5. ביסוס צמחיה מקיימת – עקרונות מומלצים לתכנון צמחיה הם שימוש בצמחיה מקומית/אנדמית יחד עם צמחיית תועלת אופיינית להתיישבות באיזור. כל שטחי הגינון יגודרו להגנה מפני רעייה.