מחלף 431-180

לקוח: משרד הבינוי והשיכון

מחלף זה מקשר בין אזור מסחר ישפרו-סנטר במערב מודיעין לבין חלקה הצפוני של העיר. המחלף זה מגשר על פני כביש 431.

עקרונות השיקום הנופי לפרויקט:
– צמצום השימוש באלמנטים הנדסיים לתמיכת קרקע.
– שימוש בקרקע ומסלע טבעיים להטמעת התשתיות בנוף.
– זריעה ושתילה של חברת צמחיה מקומית לעידוד שיקום בתי גידול אקולוגיים.
– ניהול מי נגר ע"י לימנים.
– המנעות מנטיעות (ע"פ דרישת רט"ג).
– מעברים לבעלי חיים קטנים מתחת לכביש.

* ההדמיות באדיבות אריה גונן אדריכלים