מעונות בר אילן – אוניברסיטת בר אילן.

לקוח: אוניברסיטת בר אילן, אלקטרה בניה בע"מ

תכנון המעונות החדשים בקמפוס בר אילן והרחובות הסובבים. בתכנון אנו מקפידים על יישום עקרונות של תכנון בר-קיימא: שימור וניהול נגר עילי, הישענות על מערך תחבורה ציבורית עירוני ובין-עירוני, חינוך סביבתי ועוד. פארק המעונות מהווה מוקד טבע עירוני ופעילות רב-תחומית בעבור הסטודנטים.