451B, חלומות ראש העין

לקוח: שיכון ובינוי

פרויקט מגורים 'חלומות ראש העין' הנו מתחם מגורים סביב שטח ירוק בעל אופי "פראי".

תכנון נוף של השטח הפתוח מאפשר טיול "בשבילי עיזים בין איי צמחייה" מקומית התחומים בקירות אבן פראית בשילוב סלעים שנאספו במקום. הצורות השבורות של קירות האבן מייצרות אפשרויות ישיבה ושהייה אינטימיות "על הדרך" בינות קירות האבן.
מלבד הטיול בטבע משולבות במתחם אפשרויות לפעילות אינטנסיבית של הדיירים כמו גבעת הדשא המזמינה לרבוץ בשמש, רחבת פעוטות הנותנת מענה לפעילות חוץ בטוחה לילדים המתגוררים במתחם, ומרפסת צפייה, הצופה אל הרחוב הראשי, מאפשרת ישיבה נעימה ומוצלת תחת סוכת המטפסים.
דפנות המתחם הגבוה ממפלס הרחוב בארבעה מטרים מדורגות אל הרחוב בכדי לייצור מפגש נעים ואנושי.
קירות האבן התוך המתחם משמשים גם להעמקת אזורי הגינון הממוקמים מעל תקרת חניון.
כל מי הנגר זורמים על גבי תקרות הבטון לתוך בורות החילחול ומשם לאקוויפר ההר.
ראייה ברת הקיימא של חברת שיכון ובינוי הולידה פיתוח וגינון המשמר את המגוון הביולוגי של המקום ע"י שימוש בצמחי ארץ ישראל מקומיים, הגאופיטים מוחזרים לקרקע וסלעים מהאתר משולבים בתכנון הקירות.
מרבית שטח הפיתוח משלב אסטרטגיות לטיפול באיי חום עירוני ע"י שימוש בחומרים בהירים והגדלת שטחי הגינון, כמו כן 25% מהחומרים בפיתוח הנם ממוחזרים וידידותיים לסביבה