קריית חינוך נס ציונה

לקוח: עיריית נס ציונה

תכנון נופי לבית ספר מקיף חדש
פינת רח' ההדרים/ רח' אילן רמון – נס ציונה

שטח כולל: 12.5 ד'.
שטח פיתוח: 9.8 ד'.