שיקום והנגשת נחל תמנה לציבור

לקוח: מועצה אזורית נחל שורק

בפרויקט זה התמקדנו בשני תהליכים עיקריים:
הראשון הוא שיקום אקולוגי של בית הגידול ושל ערוץ הנחל והשני הוא הקמת מסלולי הליכה לרווחת המבקרים ותושבי הסביבה.

בפרויקט זה כחלק מתהליך התכנון הוגשה על ידנו ונתקבלה בקשה לתמיכה כספית מהקרן לשמירה על שטחים פתוחים, בשם מועצה אזורית נחל שורק.
במסגרת התוכנית, יבוצע שיקום המערכת האקולוגית של הנחל, ע"י הקמת נפתול שיאט את מהירות זרימתו, הקמת שלולית חורף בערוץ הצדדי המגיע מבית חלקיה, וכן נטיעת צמחיה לאורך גדת הנחל שתייצר מסדרון אקולוגי שיפריד בין הנחל לשטחים החקלאיים הסמוכים אליו. כחלק מהסדרת שבילי הטיול מיד בנימין ובית חלקיה מתוכנן גשר הולכי רגל מעל ערוץ הנחל.
סטטוס הפרויקט – בוצע שלב א', עבודות עפר ושבילים לאורך הנחל.
.