שיקום נחלים 2011-2012

לקוח: רשות ניקוז ים המלח

במסגרת שיקום הנחלים התבצע הליך מיפוי ציבור ובעליי עניין, הליך שיתוף ציבור מעמיק, סקירה מדעית של מערכות חי, צומח ובתי גידול, סקירה סטטוטורית ותיאומים עם כל הרשויות המעורבות.

תיאור פרויקט – במסגרת ההתקשרות עם רשות ניקוז ים המלח נשכרנו להיות המתכנן המוביל של ארבע תכניות עצמאיות ושונות זו מזו לשיקום נחלים. בכל התכניות פעל תחת המטרייה של מרחבים צוות רב תחומי ורב משתתפים. בכל העבודות התבצע הליך מיפוי ציבור ובעליי עניין, הליך שיתוף ציבור מעמיק, סקירה מדעית של מערכות חי, צומח ובתי גידול, סקירה סטטוטורית ותיאומים עם כל הרשויות המעורבות.

הנחלים בהם פעלנו במסגרת חוזה זה הם:
נחל חוה מערב – בשטח של 400 דונם בצמידות לרובע הבשמים במצפה רמון תוכנן אזור פנאי קהילתי בגוון מדברי. התכנון כלל סקר נופי/סביבתי, הגדרת גבולות, תיחום דרכים, שיקום טופוגראפיה ותכסית של אפיק נחל והסדרת מפגעי ביוב. התכנית לתשתיות פנאי ונופש כוללת קירות תיחום, רחבות להתכנסויות קהילתיות, התוויית ציר הליכה ורכיבה מעגלי, גידור, שילוט ונטיעות.
נחל חוה מזרח – בשטח של 370 דונם בסמוך לאזור התעשייה של מצפה רמון תוכננה פעולה מקיפה לפינוי פסולות ולהשבת הטבע והמטיילים לאזור שכיום הינו מדורדר ביותר מבחינה סביבתית. התכנון כלל סקירת פסולות וסקר נופי/סביבתי, הגדרת אזורים לשימושים שונים, תיחום אזורי פסולות, תכנית מפורטת לשיקום אתר פסולת במקום, שיקום אפיק נחל, התוויית ציר טיול ורכיבת אופניים כחלק מתכנית האב המקומית לרכיבת אופניים וטיילות. בנוסף נעשה תכנון מוקדם לאיתור ובחינת היתכנות של מתחמי נופש ופנאי ותשתיות לטיילות ולשימוש הקהילה המקומית.
נחל חסד – בשטח של 4040 דונם בצמוד לשכונת מעוף בערד תוכננו תשתיות מגוונות לטיילות מקומית ולחינוך סביבתי וכן תוכננו שיקום מורפולוגיה, שיקום תכסית קרקע והשבת צומח, חי ובתי גידול שהופרו עקב עבודות בינוי, ביוב ודרכים. בראש הנחל בהמשך לפארק יהושפט (בתכנון) תוכננו פרגולת מעוף ייחודית וגשר מתכת המאפשר ירידה בטוחה מהעיר אל ערוץ הנחל וצירי טיול סביב לערד. באפיק הנחל תוכננו בעיקר שיקום נופי סביב צירי טיילות, וכן שילוט ערכי טבע, אתנחתאות למבקרים ונטיעות מועטת של עצי צל מקומיים.
נחל קינה – בשטח של 13,738 דונם בשולי שטח השיפוט של ערד תוכננה תכנית לשימור נחל קינה בשל ערכי הטבע, נוף והטיילות הרבים שבאזור. התכנית הגדירה את האגן הנופי של הנחל, עדכנה מסלולי הליכה, רכיבת אופניים ודרכי הגעה ברכב אל הנחל, ועדכנה את הדיווח הקיים על מצאי ארכיאולוגיה, מורשת, צומח וחי שבשטח. התכנית בנתה מספר תכניות לחיזוק מטרות השימור של הנחל כולל תכנית פעולה לחיזוק קשרי קהילה וטבע, בניית אינוונטר מדעי, פרויקט תיעוד ספרותי וכן תכנית לאמנות נוף.