תכנית אב כללית לשדרוג מרכז קק"ל, גבעת ישעיהו

לקוח: קק"ל מחוז מרכז.

שטח תכנית: 80 דונם.

מהות הפרויקט – תכנית אב כללית לשדרוג מרכז קק"ל בגבעת ישעיהו למרכז סביבה וקהילה.
התכנית כוללת שטח נרחב בו קיימים מבנים, חצרות תפעוליות ושטחים פתוחים בשימוש מרחב שפלה ומרחב ההר של קק"ל מחוז מרכז. הבינוי והפיתוח הקיימים הוקמו ברבות השנים ללא תכנון כולל ומצבם רעוע.
תכנית האב שהוגשה ואושרה בסוף 2011 כוללת קמפוס לפעילויות מדע, ממשק וקהילה, גן ארכיאולוגי, מרכז התכנסויות פתוח ומוקד התכנסויות סגור, מתקנים ללינת לילה לקבוצות מאורגנות, משרדים לקק"ל וחצרות תפעוליות לייערנים אנשי השטח.
תכנית האב כללה גיבוש עקרונות מנחים לאדריכלות מבנים, ותהליך התכנון יצר עבור המתחם חזון אדריכלי יוצא דופן המורכב מיחידות מודולאריות פתוחות לקשר מירבי בין פנים לחוץ, תוך שימוש בחומרי בנייה קלה מתקדמים.