top of page

אדריכלות נוף  למבני ציבור

מבני ציבור מוקמים על ידי הרשויות לצרכי האזרח וכוללים בין היתר
מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים, מתנ"סים ומועדונים, תחנות אוטובוסים ורכבות ועוד.
אדריכלות הנוף למבני ציבור מספקת למבנים ולמשתמש את המעטפת הירוקה לבניין. משתתפת בקביעת דרכי הנגישות, ומשלבת את התנועה
ואת כל תשתיות הבניין התת קרקעיות בפיתוח.
הלקוחות הם בדרך כלל רשויות מקומיות וחברות כלכליות.  

bottom of page