בייקפארק באר שבע אופניים סקייטבורד מתחם מרחבים אדריכלות נוף 002.jpg

בייקפארק ב"ש

מתחם לרכיבת אופני ספורט מבטון יצוק.
תכנון תוך שיתוף ציבור ותיאום עם חברות תכנון וביצוע בינלאומיות, קישוריות למתחמים שכנים, בינוי של מכולות שירות, הצללות, וגינון.

זיו כהן,
שלמה מישרים

צוות התכנון

חכ"ל באר שבע

מזמין העבודה

באר שבע

מיקום

7 דונם

שטח התכנית

2016

שנת התחלת תכנון

בייקפארק באר שבע אופניים סקייטבורד מתחם מרחבים אדריכלות נוף 00.jpg