top of page
בית צעירות מזרחי מרחבים אדריכלות נוף למב

בית הצעירות מזרחי

בית צעירות המזרחי ממוקם בין רחוב דב הוז לרחוב פרוג במרכז  ת"א.
הבניין נוסד בשנת 1939 על ידי הסתדרות נשי מזרחי באמריקה ושימש בית ספר מקצועי לבנות הארגון. הבניין תוכנן על ידי האדריכל ומהנדס עיריית ת"א דאז יעקב בן סירא בסגנון הבין לאומי. בתחילת שנות התשעים נרכש הבניין על ידי עיריית תל אביב יפו  ומאז עמד נטוש.
מהות העבודה כללה שימור ושיפוץ מבנה היסטורי והפיכתו למרכז קהילתי וגן ילדים.

שטחי החוץ לתכנון כללו רחבה במפלס התחתון של הבניין נמוכה בכ-3 מ' ממפלס הרחוב ומעבר ציבורי המקשר בין רחוב דב הוז לרחוב פרוג. בשנות התשעים נבנה במעבר מקלט ציבורי שיצר הפרדה פיזית וויזואלית בין המעבר הציבורי לחצר. 
האתגר הגדול שעמד בפנינו בתכנון הפרויקט היה יצירת חיבור נגיש ורצף ויזואלי ושימושי בין רחבת הבניין, המעבר הציבורי והרחוב.
חלקם העליון של המקלטים פורק וגג המקלט והקיר המזרחי שלו שולבו בתוך מערך קירות מדורגים ומדשאות המגשרים בין מפלס המעבר הציבורי ומפלס הרחבה.
בחזית המערבית של הרחבה  כלפי רחוב דב הוז תוכננו טריבונות ישיבה מבטון מחופות בדק. החצר התחתונה וכן המעבר הציבורי הונגשו על יד רמפות. רחבת המבנה תוכננה כרחבה פתוחה לשהייה והתכנסות המדגישה את הבניין וערכו האדריכלי. הקו שהנחה אותנו בעיצוב המתחם היה קו פשוט ונקי, קירות בטון חשופים, דקים וריהוט מבטון אדריכלי.
לאורך המעבר הציבורי תוכננה דופן ירוקה, ובנוסף לעצים הקיימים נטעו עצים חדשים ליצירת חלל נעים ומוצלל למעבר ושהייה.
אתגר נוסף היה תכנון חצרות גני הילדים, הגודל והגאומטריה של החצרות בדופן המזרחית והצפונית נתנו מענה חלקי לפונקציות הנדרשות כחלק מהפרוגרמה של כיתות גן. לכן תוכננו חללי משחק רחבים בתוך המבנה בתאום עם אדריכלי הפרויקט המשמשות כחצרות. 

אדריכלות: ציונוב ויתקון אדריכלים בע"מ

 

אפרת שחר, שלומי ארוך

צוות התכנון

עזרה וביצרון

תל אביב יפו

מזמין העבודה

מיקום

2.5 דונם

שטח התכנית

2014

שנת התחלת תכנון

בית צעירות מזרחי מרחבים אדריכלות נוף למב
bottom of page