top of page
נופים-ציפורים 2.jpg

גשר נופים וציפורים

גשר פיסולי בין שכונות נופים לציפורים, הכולל הטמעת הגשר במדרונות החצובים, בניית מערך שבילים לשכונות משני צידיי הגשר, קירות אבן וגינון.

זיו כהן,
גיל ברנשטיין

צוות התכנון

משרד הבינוי והשיכון

מזמין העבודה

מודיעין,
מחוז מרכז

מיקום

--

שטח התכנית

2017

שנת התחלת תכנון

נופים-ציפורים 2.jpg
bottom of page