top of page
גשר כביש 4 מזרח-הקו הירוק חולון-מרחבים אדריכלות נוף בעמ.jpg

הרכבת הקלה
הקו הירוק - חולון 
צומת קוגל וגשר הסיירים

שני מקטעים של הקו הירוק בחולון, מקטע צומת קוגל הכולל מסילת רק"ל מצפון לדרום בשדרות קוגל,​ ביטול מעגל התנועה המזוהה עם צומת קוגל והפיכתה לצומת מרומזר, שיקוע מעבר לכלי רכב ברחוב הלוחמים ומקווה ישראל מקטע גשר הסיירים שדרות ירושלים עד רחוב הבנאי, כולל תוספת מסעה לצמד גשרי הסיירים ומעבר משוקע ברחוב מפרץ שלמה.
 

לאורך שני המקטעים תוכננו מדרכות, ריהוט רחוב וגן וגינון, לאורך המדרכות תוכננו בתי גידול המשכיים לעצים. פיתוח הרחובות נעשה תוך התחברות לשצ"פים ורחבות עירוניות קיימות, תוך שמירה מקסימלית על עצים קיימים.

הדמיות - באדיבות נת"ע.


 

גלעד שקד,
אפרת שחר

נת"ע-ת.ע.ן עבודות עפר בע"מ

חולון

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

--

שטח התכנית

2020

שנת התחלת תכנון

גשר כביש 4 מזרח-הקו הירוק חולון-מרחבים אדריכלות נוף בעמ.jpg
bottom of page