ואדי אל נעם 02.jpg

ואדי אל נעם

תכנון תבעי ל 4,800 יחידות דיור בשבע שכונות מגורים חדשות ביישוב הבדואי החדש ואדי אל נעם.


 

אפרת שחר,
ספיר ציון,
לי זכאי

צוות התכנון

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מזמין העבודה

ואדי אל נעם, צפון הנגב

מיקום

42 דונם.

שטח התכנית

2018

שנת התחלת תכנון

ואדי אל נעם 02.jpg