top of page
תחנה מרכזית פתח תקווה טרמינל עיצוב מתחמי

טרמינל פתח תקווה

טרמינל פתח תקווה הוא שער העיר החדש לאם המושבות.  הבניין המהפכני זכה לתכנית פיתוח מקורית, המהדהדת את נופי הביצות של אום מלאבס כולל הערכים הנופיים הייחודיים שנכחדו מהאזור.
את נוף הביצות יעטרו פסלים של אמנות סביבתית מקורית וביניהם שובצו מתחמי שהייה בגדלים שונים עבור הצבור הרחב ועבור משתמשי בניני המשרדים והדיור מוגן שעתידים לקום בשכנות למגרש.
 
מרבית שטח הפיתוח מעל תקרות חניונים וגגות המבנה.  
אדריכלות :HQ אדריכלים
תכנון תאורה: LDC – LIGHTING DESIGN COLLECTIVE
הדמיות:  LDC

זיו כהן, ספיר ציון שוורץ, גלעד שקד

חכ"ל פתח תקווה

צוות התכנון

מזמין העבודה

פתח תקווה

מיקום

16 דונם

שטח התכנית

2017

שנת התחלת תכנון

תחנה מרכזית פתח תקווה טרמינל עיצוב מתחמי
bottom of page