top of page
הדמיה ציר 412.jpg

 כביש 412 - מהיר לעיר ראשון לציון

תכנון מחדש של עורק תנועה ראשי בין מחלף ראשונים לצומת בית דגן, שינוי של כל חתך הרחוב להטמעת מערך הסעת המונים, צמצום נתיבי תחבורה פרטית, הוספת שבילי אופנים, הטמעת תשתיות תת קרקעיות ונטיעת עצים.

זיו כהן,
שלמה מישרים

נתיבי איילון

רשות מקומית
ראשון לציון

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

--

שטח התכנית

2018

שנת התחלת תכנון

הדמיה ציר 412.jpg
bottom of page