סקייטפארק לוד מתחם ספורט סקייטבורד מרחבים אדריכלות נוף 001.jpg

מהיר לעיר רמת השרון

שינוי של כל חתך הרחוב להטמעת מערך הסעת המונים, צמצום נתיבי תחבורה פרטית, שבילי אופנים, הטמעת תשתיות ונטיעת עצים.

--

צוות התכנון

נתיבי איילון

מזמין העבודה

רשות מקומית
רמת השרון

מיקום

--

שטח התכנית

2020

שנת התחלת תכנון

סקייטפארק לוד מתחם ספורט סקייטבורד מרחבים אדריכלות נוף 001.jpg