מתחם אמטל רחובות פיתוח נופי גינות בשכונות מגורים מרחבים אדריכלות נוף 001.jpg

מתחם אמטל רחובות

נספח נופי לתב"ע המציעה להפוך את יעוד השטח הנוכחי מתעשייה, למתחם מעורב של מגדלי מגורים, מסחר ותעסוקה.
בנוסף, הפרויקט כלל הפרדה מפלסית מעל מסילת ברזל, קישוריות לתחנת רכבת ומערך דרכים עירוני ענף.
שטח פיתוח  30 דונם

זיו כהן יפעת מנקוביץ

אמפא נדל"ן

רחובות

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

30 דונם

שטח התכנית

2012

שנת התחלת תכנון

מתחם אמטל רחובות פיתוח נופי גינות בשכונות מגורים מרחבים אדריכלות נוף 001.jpg