ספורט יד בנימין מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי מבני ציבור 0013.jpg

מתחם ספורט
יד בנימין

תכנון מפורט לביצוע של מתחם ספורט יישובי.
התכנון כלל מספר אזורי פעילות שונים כולל מתקני משחק למגוון גילאים, מתחם רכיבת אופניים אתגרי, הצללות נרחבות, אזורי ישיבה, גידור וגינון.

זיו כהן,
אפרת שחר

מועצה אזורית
נחל שורק

יד בנימין

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

7.5 דונם

שטח התכנית

2013

שנת התחלת תכנון

ספורט יד בנימין מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי מבני ציבור 0013.jpg