top of page

מתחמי אקסטרים וספורט

תכנון מפורט של מתחמי ספורט ואקסטרים, דורש מומחיות והתעמקות בענפי הספורט הרלוונטיים. דיאלוג מתמשך ושיתוף ציבור עם קבוצות משתמשים, תיאום בין יצרנים של מתקני משחק וספורט וקבלנים ייחודיים לתחום.
אנו במרחבים אדריכלות נוף בע"מ דואגים שכל זה יעשה תוך הקפדה על חוויית משתמש נעימה, הצללה מירבית על המתקנים, היבטי בטיחות ונגישות ושאיפה מתמדת לשילוב היבטים של קיימות בפרוייקט.

bottom of page