נחל חווה מצפה רמון שיקום נופי סביבתי מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 00.jpg

נחל חווה

שיקום ראש נחל חוה כולל הסדרת פסולת באתר, שיקום נופי וסביבתי של שטחים מופרים, הסדרת ניקוז עירוני יחד עם אגנים ירוקים, בניית מערך ישיבה ופיקניק מוצל ומונגש.

זיו כהן, שלמה מישרים, גלעד שקד

רשות ניקוז ים המלח

מועצה אזורית מצפה רמון

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

30 דונם

שטח התכנית

2014

שנת התחלת תכנון

נחל חווה מצפה רמון שיקום נופי סביבתי מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 00.jpg