top of page
נת 600 רחובות ושצפים תכנון עירוני נופי נתניה דרום טיילת מרחבים אדריכלות נוף 01.JPG

נת 600 - נתניה

העבודה כללה תכנון מערך של מעברים ציבוריים בשכונת נוף הטיילת בנתניה.
מערך השבילים מקשר בין סביבות המגורים, אל הטיילת העירונית לאורך קו החוף ומשובצים בו מתקני משחק, הצללות ושטחים מגוננים.
הפיתוח והמתקנים בפרויקט עוצבו בהשראת ים וימאות. הסירה, אלמנט חזרתי מבטון יצוק בהתאמה ייחודית לכל מעבר, יצרה יחד עם הצמחייה וחומרי הגמר השונים,  מרחב שהייה ומשחק, המחדיר את תחושת הים אל השכונה.

זיו כהן, יפעת מנקוביץ דרוקמן, גלעד שקד

צוות התכנון

עירית נתניה

מזמין העבודה

נתניה

מיקום

13 דונם

שטח התכנית

2012

שנת התחלת תכנון

נת 600 רחובות ושצפים תכנון עירוני נופי נתניה דרום טיילת מרחבים אדריכלות נוף 01.JPG
bottom of page