top of page

עריכת תוכנית בינוי עיר

תכניות בינוי עיר מכתיבות את הצביון לפיתוח עתידי של שכונות מגורים,
אזורי תעסוקה, פארקים ואזורי טבע, דרכים ומסופי תחבורה, בתי עלמין ועוד. 
התכנון ברמה הזו דורש עבודת מחקר מאומצת וידע נרחב
הגולש גם לדיסציפלינות אחרות ושונות בסביבה הבנויה.
דרישות התיאום, התכנון והכתיבה שבהכנת תב"עות הינה מאתגרת ומספקת במיוחד. 

bottom of page