עריכת תוכנית בינוי עיר

תכניות בינוי עיר מכתיבות את הצביון לפיתוח עתידי של שכונות מגורים,
אזורי תעסוקה, פארקים ואזורי טבע, דרכים ומסופי תחבורה, בתי עלמין ועוד. 
התכנון ברמה הזו דורש עבודת מחקר מאומצת וידע נרחב
הגולש גם לדיסציפלינות אחרות ושונות בסביבה הבנויה.
דרישות התיאום, התכנון והכתיבה שבהכנת תב"עות הינה מאתגרת ומספקת במיוחד.