top of page
פרגולת שלולית החורף נתניה פרגולה מעוצבת

פרגולת שלולית החורף

מתחם שלולית החורף בנתניה משלב שירותי נופש ופנאי יחד עם חויית טבע עירוני. עד לחורף 2011 המתחם היה מוצלל ע"י ממברנות רציפות מעוגנות לעמודים היקפיים בקונסטרוקציית כבלים, אך אלו קרסו במהלך סופת חורף.
בהתאם להנחיית הלקוח ההצללות החדשות שעיצבנו למתחם נועדו לייצר כתמי צל תוך הימנעות מכיסוי אחיד וכולל של השטח.
החיפוש אחר פתרון הצללה לשטח הגדול באופן שאינו שגרתי ואינו רציף הוביל אותנו ליצירת חלופה עיצובית בהשראת מקבצי עצים קיימים.
התוצר כולל גזעים וענפים מקומרים (עמוד מתכת מרכזי המתחבר למסגרת)  בגבהים שונים הנפתחים לעלים מצלים בחפיפות וגבהים משתנים. האלמנטים הגדולים אך קלים עשויים ממסגרות מתכת במסגרות אומן בשילוב מרישיי עץ.
הקומפוזיציה הייחודית והשימוש באלמנטים בעלי צורה אורגנית יוצרים אלמנטים בודדים המתחברים לרצף של מעין "רקמה", נעימה ובלתי שגרתית.

זיו כהן, יפעת מנקוביץ דרוקמן, גלעד שקד

עירית נתניה

נתניה

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

1.5 דונם

שטח התכנית

2012

שנת התחלת תכנון

פרגולת שלולית החורף נתניה פרגולה מעוצבת
bottom of page