top of page

פרוייקטים

במרחבים אנו מספקים שירותי אדריכלות נוף ותכנון סביבתי
למנעד רחב של פרויקטים בקנה מידה משתנה
החל מתכניות בינוי עיר ועד תכנון מפורט לביצוע   

bottom of page