קריית חינוך נס ציונה תכנון נוף מבני ציבו

קרית החינוך השש שנתי
פארק המדע

תכנון קריית חינוך עירונית חדשה בפארק המדע תמר בצפון נס ציונה כולל שני מבנים בני חמש קומות המשמשים כבית ספר שש שנתי ומעוצבים בסגנון אדריכלי עכשווי.
תכנית הפיתוח בוצעה בשלושה שלבים וכוללת מגרש ספורט משולב, מתקני ריצה וכושר, מדשאות ורחבות כינוס במגוון גדלים, תחנת היסעים ומספר כניסות נפרדות לספרייה ולמגרש הספורט לצורך הנגשתם לציבור הרחב לאחר שעות הלמידה.

הקונספט לתכנון הנופי נבע מהרצון לייצר הפרדות בין אזורי שימוש שונים על ידי טריבונות מוגבהות מגוננות שיוצרות חללים נפרדים, וביניהן רחבה אורכית בתצורת אפיק ואדי יבש המותאמת לתנועת המשתמשים הרבים בעת ההפסקות.

אדריכלות :סקורקא אדריכלים

 זיו כהן, גיל ברנשטיין, שלמה מישרים

צוות התכנון

עירית נס ציונה

מזמין העבודה

נס ציונה

מיקום

11 דונם

שטח התכנית

2015

שנת התחלת תכנון

קריית חינוך נס ציונה תכנון נוף מבני ציבו