שכונת המגף פיתוח נופי גינות בשכונות מגורים מרחבים אדריכלות נוף 02.jpg

שכונת המגף

תכנון מתחם מגורים בבניה רוויה בן  382 יח"ד
התכנון כלל גנים פארקים, מעברים ציבוריים, רחובות, כיכרות, פתרונות ניקוז מי נגר, גבהים, עבודות עפר ותכניות צמחיה והשקיה

הילה יגור,
גלעד שקד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

חריש

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

28 דונם

שטח התכנית

2016

שנת התחלת תכנון

שכונת המגף פיתוח נופי גינות בשכונות מגורים מרחבים אדריכלות נוף 02.jpg