שצפ קרית מטלון הצללה מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 03.jpg

שצפ קריית מטלון

תכנון גינה שכונתית חדשה, התכנון כלל אזורי משחק שונים: משחקי ריצוף, מתקני משחק לפעוטות , משחקי שולחן, אזורי גינון ומדשאה, הצללות וריהוט רחוב לרווחת התושבים.

אפרת שחר,
שלומי ארוך

חכ"ל פתח תקווה,
אגף גנים ונוף

פתח תקווה

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

4 דונם

שטח התכנית

2013

שנת התחלת תכנון

שצפ קרית מטלון הצללה מרחבים אדריכלות נוף תכנון סביבתי 03.jpg