תכנון בטבע

מרחבים אדריכלות נוף בע"מ, חרטה על דגלה את השימור של משאבי הטבע והסביבה לצרכי ההווה, יחד עם הדאגה לצרכי הדורות הבאים.
תכנון בטבע כולל סקירה מדוקדקת של ערכי הסביבה והאמצעים לשימורם ומשלב בטבע את צרכי האדם כגון נגישות, בטיחות,
חוויה נעימה, חינוך והשכלה.