אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

מעונות בר אילן

מעונות בר אילן עיצוב נופי מבני ציבור בית

לקוח: אלקטרה בניה בע"מ

שנת תכנון - 2018

מהות הפרויקטתכנון סביבת המעונות החדשים בקמפוס אוניברסיטת בר אילן ושל הרחובות הסובבים.

 

בנוסף, לפרויקט שטחי מסחר הפונים אל הציבור הרחב, וכן מרכז ספורט עתידי.  

מעונות בר אילן עיצוב נופי מבני ציבור בית

התכנון כלל שני מגדלי מגורים עם כ 400 יחידות דיור, פארק נרחב עם אמצעים לניהול מי נגר, חורשות צל, אלמנט מים ומערך שבילים המקשר בין כל חלקי הפרויקט ובינו לבין הקמפוס כולו.