אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

רח' הכישור 1 ת.ד 8983
תל אביב – יפו


טל: 03-5505667
פקס: 03-5505661


office@openspaces.co.il