אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

שכונת שער הגיא

לקוח: האחים שגראווי

95 יח"ד.
שטח תוכנית: 9 דונם.