אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

כיכר דקר יפו

לקוח: בתי אבות נאות אבי בע"מ


הכנת נספח נופי לתב"ע ותכנון רחבה סביב מבנה לדיור מוגן עבור הגיל השלישי.

מאפייני התכנון:


– חצר מרוצפת ומפולשת לשמירה על נגישות מירבית ושמירת קו ראייה בין הקולונדות השכנות.
– הימנעות ממדרגות ויצירת פערי גובה בין מגרשים שכנים.

 

– ריצוף בדפוס חזרתי מבוסס גריד בהשראת בנייה מרקמית שרווחה בין רכבות השיכונים של שנות החמישים.
– הכנסת מוטיבים ים תיכונים בהשראת חצרות יפו והתרבות שאפיינה את האזור עד לאחרונה.


– שימוש בצמחיה המאפיינת חצרות פנימיות באגן הים התיכון: הדרים, יסמין מסוגים שונים בהתאם לחשיפה לשמש, גרניום, ער אציל.
– אלמנט מים שקט בלב החצר.