אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

שכונת נופים

לקוח: חכ"ל מודיעין

פיתוח שכונת נופים במודיעין 1,895 יח"ד

פיתוח השכונה כולל דרכים כבישים ומדרכות, תכנון כל השטחים הפתוחים לרבות הפארק המרכזי, שימור נופי ושיקום נוף