אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

 מרכז הוקרה ליהדות צרפת גבעת ישעיהו

לקוח: קרן קיימת לישראל 

שנת תכנון וביצוע - 2012

שטח תכנית: 5 דונם.
מהות הפרויקט - מרכז הוקרה ליהדות צרפת.

מיקום - מרכז יערני גבעת ישעיהו.

תיאור פרויקט-תכנון ופיקוח על הקמת מרכז הוקרה ליהדות צרפת ולתורמים מהקהילה לפעילות קק"ל בישראל. המרכז כלל אזור התכנסות מדורג סביב במת הופעות קטנה עם פסיפס של מחוזות צרפת, גבעה מדושאת, ו 45 טוטמים מאבני בזלת עם שמות תורמים. 

המתחם יהיה בעתיד מוצל ע"י עשרות עצי צל שנטעו בצפיפות, ממינים מקומיים כגון אלות, מילות, חרובים ושיזפים.

כל סביבת הפיתוח חופתה ברסק גזם בשכבה עבה למניעת התאיידות ונביטת עשבים.