אדריכלות נוף ותכנון סביבתי

חניון יום נחל חווה

לקוח: רשות ניקוז ים המלח

חניון יום נחל חווה נבנה בשנת 2016, בתקצוב הקרן לשטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל. שטחו כ15 דונם ועלותו כמילון ש"ח.

מהות הפרויקט הינה שחזור ושימור ערכי הטבע והנוף של אזור הנחל ע"י פעולות לתיחום דרכי רכב בלתי מוסדרות,וצמצום פלישתן אל שטחים ערכיים, הגדלת הנצפות של השטח מהרחוב העירוני, ושיקום נופי סביבתי של השטח במטרה להפכו לחצר קדמית ולא לחצר האחורית של העיר.

בתחום התכנית התווה מערך שבילים המקשרים אל השכונה ואל דרכי היער סביב היישוב. התכנון כלל אזור בוסתן וצמחיית נוי, גינת פרפרים, גבעה מלאכותית המשלבת נקודת תצפית ושביל טיול מתפתל שלאורכו "קערות אבן" לישיבה/מנוחה.
בשולי המחצבה תוכנן אזור בתה עשבונית פתוחה המוקפת בחורש ים תיכוני בשילוב מחטניים בתיאום עם קק"ל.
תכנית השיקום כללה עיצוב טופוגרפי ושיקום פני הקרקע המופרים, הסדרת ניקוז מי נגר משכונת נווה יובלים על ידי עיצוב אגני השהייה, סינון וחלחול בערוץ הזרימה הקיים, עידוד מגוון מינים ביולוגי ושיקום בתי גידול טבעיים.

גלריית הפרויקט