top of page
ביג באר שבע 00.jpeg

ביג באר שבע

מתחם קניות ולייף-סטייל חדש המהווה המשך למרכז ביג קיים בבאר שבע.  שטח המתחם החדש כ 60 דונם . אשר מפותחים במספר שלבים. מרבית הפיתוח מבוצע על פני גג חניון תת קרקעי שבוצע בשיטת תקרה דרוכה. הפיתוח כולל התאמת מפלסים מורכבת למתחמים מסחריים רבים אשר בעתיד יהפכו למבנים רב קומתיים בעירוב שימושים. בנוסף במתחם קיימות מספר בריכות נוי והפעלה, גינון עם עומקי שתילה נדיבים לנטיעת עצים, פרגולות מעוצבות, דקים נרחבים, אלמנט פוג,
וכן פארק פתוח לציבור בשטח של כ 1000 מ"ר. 

זיו כהן,
גיל ברנשטיין,
אילת בר עקיבא.

ביג מרכזי קניות בע"מ.

באר שבע

צוות התכנון

מזמין העבודה

מיקום

60 דונם

שטח התכנית

2018

שנת התחלת תכנון

ביג באר שבע 00.jpeg
bottom of page