תמ"ל 1046

תכנית להתרחבות העיר אור יהודה לכיוון דרום הכוללת שכונת מגורים ומתחם תעסוקה.

   התכנית הינה חלק ממפעל ניקוז ארצי "המסילה הרביעית באיילון" במסגרתה נחפרים כ 2 מליון מ"ק אדמה ליצירת אגני השהייה, ובמקביל להעלאת מפלסי השכונה העתידית למניעת הצפות.

 

התכנית אימצה בשטחה את תכנית 5-9529 פארק נחל איילון, שגובשה על ידי רשות ניקוז ירקון: פארק מטרופוליני בעל חשיבות אזורית רחבה, אשר עתיד לתת מענה לשירותי תרבות, פנאי ונופש לצד שירותי מערכת אקולוגית וניהול מים ברמה האזורית

תכנית זו נמצאת כיום בשלבי תכנון מתקדמים.


אדריכלות: מגורים – עירית ודרור אדריכלים ; תעסוקה – בר-אוריין אדריכלים
הדמיות: בר-אוריין אדריכלים

זיו כהן, גלעד שקד, ספיר ציון שוורץ

עירית אור יהודה

צוות התכנון

מזמין העבודה

אור יהודה

מיקום

00 דונם

שטח התכנית

2019

שנת התחלת תכנון